Tjenester

Graving og planering

Vi tar på oss alle graveoppdrag og utfører alt fra befaring til ferdig levert prosjekt. Som f.eks drenering, planering, utbedring på vann og avløpsrør. Alt fra utførelse av komplette grunnarbeider med vann, avløp og utomhus for boligblokker, eneboliger, næringsbygg, veibygging, infrastruktur, tomtefelt etc er en del av vår dagligdagse utførelse.

Transport / masseforflytning

Vi gjør forflytning av diverse masser i tillegg til annen tungtransport. Vi er kapable til å løse de fleste logistikkutfordringer du som kunde måtte ha. I et ellers utfordrende næringsliv er det greit for deg som kunde å slippe og bekymre deg for om dine varer kommer dit de skal.

Asfaltering

Vår samarbeidspartner på asfaltering har topp moderne utstyr og variert maskinpark som kan levere asfalt for små og store jobber. Alt fra næringseiendommer, veier i borettslag, parkerings- og gårdsplasser. Vår samarbeidspartner legger ny og foretar grunnarbeid i forkant som masseutskifting og planering, samt utfører reparasjoner av hull og skader i eksisterende dekker.

Levering av steinmasse

Vi tilbyr transport og levering av pukk, grus, matjord, leire eller bark og kan bistå med alt fra bestilling, transport og gjenbruk. tilbyr vi også godt egnede gjenbruksprodukter til enkelte formål. Miljømessig renhet er et strengt og viktig kriterium for gjenbruk, og det gjelder derfor egne prosedyrer for dette.

Rivingsoppdrag

Vi har i mange år utført en rekke riveprosjekter, både små og store. Vi utfører alt innen rivning, miljøsanering, kjerneboring og betongsaging.  Samtidig som vi har et høyt fokus på kildesortering og kan vise til opptil 97 % sorteringsgrad på store prosjekter. Det er viktig for oss at det vi river kan brukes på nytt eller blir behandlet riktig.

Kalbelgrøfter

Arbeidsområde omfatter både nye anlegg og vedlikehold av eksisterende grøfter. Arbeidene omfatter også nedsetting av koblings- og inspeksjonskummer og oppsetting av fordelings- og trafokiosker. I grøftene legges rør for trekking av kabler og fiber, Graving av kabelgrøfter skjer normalt ved hjelp av maskinelt utstyr men kan også foregå ved håndgraving. prenging og pigging av fjell/steinmasser kan også forekomme.

Anleggsgartner

Vi har dyktige medarbeidere med god kunnskap med alt fra nyanlegg til drift av anlegg. Har du en drøm om å forme hagen din eller bygge noe nytt? Vi hjelper deg, enten det er en brosteinsbelagt innkjørsel eller store flotte uteområder.

Vi kan hjelpe deg med alt fra prosjektering, graving og fundamentering, steinarbeid og beplantning.

Belegningsstein

Vi legger belegningsstein, heller og andre typer stein etter ditt ønske. Vår erfaring fra alt fra store byutviklingsprosjekter til mindre private anlegg gjør at vi forstår hva som skal til for å oppnå det beste resultatet. Med stein i alle varianter kan vi  “skreddersy” unike løsninger til ditt prosjekt..

Belegningsstein smykker oppkjørselen og gir et elegant og harmonisk inntrykk. Med et godt fargeutvalg kan belegningsstein tilpasses alle omgivelser.

Ferdigplen

Å legge ferdigplen er i utgangspunktet enkelt, men det krever likevel grundig forarbeid for et godt resultat. Vi kan tilby deg å gjøre hele jobben! Fra grunnarbeidet til selve leggingen av plenen både i eksisterende hage i dag eller ved nyetablering.

Vedlikehold av plen

Vi tilbyr også vedlikehold av din plen og hage. Disse tjenestene kan omfatte gjødsling, kalking, klipping, beskjæring og sprøyting – som sørger for at hagen og plenen din holder seg pen og får et langt liv. Ønsker du hjelp til vedlikehold?, så gir vi deg en problemfri og prisgunstig avtale.

Boligutvikling

De siste årene har vi utviklet flere boligutviklingsprosjekter for kunder og for egen portefølje. Her har vi levert alt fra renoveringsprosjekter, nybygg, ombygging av eksisterende prosjekter. Vårt fokus er å levere  gode og arealeffektive enheter med varige og bestandige materialer.

Drenering

Med moderne og komplette dreneringssystemer og grundig grunnarbeid kan du være sikker på kjeller eller andre rom forholder tørre uten fukt. Vår løsning benytter et dreneringssystem som benytter duk for å forhindre fortetting i dreneringssystemet, utvendig kapillærbrytende isolering og optimal drening, slik at vann render bort fra konstruksjonen.

Bygging av steinmurer

Vi stabler og bygger steinmurer og leverer forarbeid som utgraving, fundamentering og planering. I vårt arbeid er vi alltid bevisst på et estetisk fint resultat.