Alt du trenger til ditt prosjekt

Steen Entreprenør leverer alt innen entreprenørtjenester.

Graving og planering

Vi tar på oss alle graveoppdrag og utfører alt fra befaring til ferdig levert prosjekt. Som f.eks drenering, planering, utbedring på vann og avløpsrør. Alt fra utførelse av komplette grunnarbeider med vann, avløp og utomhus for boligblokker, eneboliger, næringsbygg, veibygging, infrastruktur, tomtefelt etc er en del av vår dagligdagse utførelse.

Transport / masseforflytning

Vi gjør forflytning av diverse masser i tillegg til annen tungtransport. Vi er kapable til å løse de fleste logistikkutfordringer du som kunde måtte ha. I et ellers utfordrende næringsliv er det greit for deg som kunde å slippe og bekymre deg for om dine varer kommer dit de skal.

Asfaltering

Trenger du asfaltering av vei eller gårdsplass? Vår samarbeidspartner på asfaltering har topp moderne utstyr og variert maskinpark som kan levere asfalt for små og store jobber. Alt fra næringseiendommer, veier i borettslag, parkerings- og gårdsplasser. Vår samarbeidspartner legger ny og foretar grunnarbeid i forkant som masseutskifting og planering, samt utfører reparasjoner av hull og skader i eksisterende dekker.

Belegningsstein

Ønsker du å pynte opp gårdsplassen med belegningsstein, heller og andre typer stein? Vår erfaring fra fra store byutviklingsprosjekter til mindre private anlegg gjør at vi forstår hva som skal til for å oppnå det beste resultatet. Vi har samarbeidspartnere på stein i alle varianter og kan “skreddersy” løsninger til ditt prosjekt.

Om oss

Vi leverer alt innenfor grunnarbeider og transport med stadig vekst i oppdrag og fornøyde kunder. 

Som kunde skal du bli fornøyd og vi legger derfor stor vekt på kvalitet i alt som leveres.

Referanser

Asfaltering for enebolig

Grunnarbeid og asfaltering av uteområdet til enebolig.

Asfaltering av parkeringsplasser

Grunnarbeid og asfaltering av parkeringsplasser.

Grunnarbeid til belegningsstein

Grunnarbeid og klargjøring for legging av belegningsstein.

Renovering av bolig

Totalrenovering av eldre bolig: utskifting av vinduer, dører, gulv og maling av alle rom.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker å benytte oss på ditt neste prosjekt? Ta kontakt med oss i dag!